Yrityksemme arvot

Työhyvinvointi ja korkea motivaatiotaso ovat edellytyksiä tulokselliselle yritystoiminnalle. Kun työyhteisö voi hyvin, se yltää huippu saavutuksiin. Siksi Botnia Consulting panostaa kaikessa toiminnassaan parantamaan valmennettaviensa työhyvinvointia ja motivaatiota. Jokainen valmennettava on yksilö ja meillä kaikilla on omat vahvuutemme. Ne vain pitää löytää ja niitä pitää osata hyödyntää.

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi on monen asian summa. Siihen vaikuttaa mm. työntekijän osaaminen, ammattitaito, motivaatio ja oikeanlaiset työtehtävät. Näitä asioita ylläpitää yksilöllisesti räätälöity valmennus.

”Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnellisuus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä teet, onnistut varmasti.” 
— Herman Cain